Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn

Đăng ký chỗ ngồi tầng trệt

VÒNG CHUNG KẾT MISS SIU 2023

Chương trình diễn ra vào lúc 18:30 ngày 20/5/2023 tại nhà hát Diên Hồng – Đông A Campus.

Đồng thời được livestream trực tiếp trên fanpage của SIU.

Thời gian chọn chỗ ngồi từ 17:00 ngày 28/04/2023 đến 17:00 ngày 15/05/2023.

 
Đã đăng ký
Đang chọn
Sân Khấu